*** วิชาการเด่น*** เน้นคุณธรรม*** ก้าวนำเทคโนโลยี *** เพียบพร้อมศิลปะการดนตรี *** ดำรงวิถีประชาธิปไตย ***

เมนูหลัก
ประวัต
แนะนำโรงเรียน
วิสัยทัศน
พันธกิจ
เป้าหมาย
อัตลักษณ์ เอกลักษณ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบคร
คณะกรรมการสถานศึกษา
รางวัลเกียรติยศ
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษเรียนรวม
 
 

>> กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

          >>> ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ประจำปี 2554

ที่ ประเเภทนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
1. เด็กหญิงชนิตา  หุ่นประเสริฐ
เด็กหญิงอุบลวรรณ สุกรีวนัส
ระดับเหรียญเงิน
กิจกรรมการแข่งขัน ตอบปัญหาสุขภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1

            

 

 

โรงเรียนวัดด่านสำโรง
132 หมู่ที่ 8 ซอยวัดด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
 E-mail: watdansamrong@hotmail.com Tel : 0-2394-3792 Fax : 0-2394-0858