*** วิชาการเด่น*** เน้นคุณธรรม*** ก้าวนำเทคโนโลยี *** เพียบพร้อมศิลปะการดนตรี *** ดำรงวิถีประชาธิปไตย ***

เมนูหลัก
ประวัต
แนะนำโรงเรียน
วิสัยทัศน
พันธกิจ
เป้าหมาย
อัตลักษณ์ เอกลักษณ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบคร
คณะกรรมการสถานศึกษา
รางวัลเกียรติยศ
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษเรียนรวม
 
 

>> ทำเนียบครู

ผู้บริหาร คณะครูสายชั้นอนุบาล คณะครูสายชั้น ป.1 คณะครูสายชั้น ป.2
คณะครูสายชั้น ป.3 คณะครูสายชั้น ป.4 คณะครูสายชั้น ป.5 คณะครูสายชั้น ป.6

>> คณะครูสายชั้น ป.6

ประธานสายชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ป.6/1
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.6/2
ครู
ครูประจำชั้น ป.6/3
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.6/4
ครู
ครูประจำชั้น ป.6/5
ครู
ครูประจำชั้น ป.6/6
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.6/6
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
ครู
ครูพิเศษ
ครู
   
ครูพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูคศ.1
 

 

โรงเรียนวัดด่านสำโรง
132 หมู่ที่ 8 ซอยวัดด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
 E-mail: watdansamrong@hotmail.com Tel : 0-2394-3792 Fax : 0-2394-0858